Korean War Legacy Project

James C. Siotas

Bio

Video Transcript

0:00:00 [Beginning of Recorded Material]

Interviewer: 2018, Athens, in Greece. My name is Jongwoo Han, I am the President of the Korean War Legacy Foundation and it’s great honor to have you and let’s start the interview. What is your name and spell it for the audios.

Είναι 2018, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Το όνομά μου είναι Jongwoo Han, είμαι ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κληρονομιάς Κορεατικού Πολέμου και είναι μεγάλη τιμή που σας έχουμε εδώ και ας αρχίσουμε τη συνέντευξη. Ποιο είναι το όνομά σας και συλλαβίστε το για τα ηχητικά.

 

Translator: Το όνομα και το επώνυμο.

The name and surname.

 

Translator: Πότε γεννηθήκατε;

When were you born?

 

0:00:30

James Siotas: 26 Δεκεμβρίου 1927.

December 26, 1927.

 

Translator: Πού γεννηθήκατε;

Where were you born?

 

JS: Στο Παρίσι, στη Γαλλία.

In Paris, France.

 

0:01:00

Interviewer: So, you were born in France.

Λοιπόν, γεννηθήκατε στη Γαλλία.

JS: Yes.

Ναι.

 

Interviewer: And when did you come to Greece?

Και πότε ήρθατε στην Ελλάδα;

 

Translator: Πότε ήρθατε στην Ελλάδα;

Πότε ήρθατε στην Ελλάδα;

 

0:01:30

JS: Στην Ελλάδα ήρθα τα πρώτα δέκα χρόνια, από το 1928 έως το 1946. Το 1946 πήγα στην Αμερική και έμεινα έως το 1966. Από το 1966 ως σήμερα μένω στην Ελλάδα, μαζί με τα παιδιά μου και την οικογένεια.

I came to Greece in the first ten years, from 1928 to 1946. In 1946, I went to USA and stayed until 1966. From 1966 until today, I live in Greece, with my children and family.

 

0:02:00

Translator: Πριν πάτε στην Κορέα, σε τι σχολείο πήγατε; Γυμνάσιο; Λύκειο; Πού;

Before you went to Korea, what school did you attend? High school? Lyceum? Where?

 

0:02:30

JS: Πριν να πάω στην Κορέα, είχα πάει 7 χρόνια στο σχολείο στην Ελλάδα, και στην Αμερική είχα τελειώσει το High School σε Veteran School, παρόλο που δεν ήμουν Veteran. Οι Veterans, οι απόμαχοι Αμερικανοί, έπαιρναν μαθήματα επί εντατικής βάσεως και δέχτηκαν κι εμάς τους αλλοδαπούς τότε και παρακολουθήσαμε. Και πήρα το δίπλωμα Free Academy Veteran School.

Before I went to Korea, I went to school in Greece for 7 years, and in USA I finished High School at Veteran School, even though I was not a Veteran. The Veterans, the American veterans, were taking intensive courses and accepted us foreigners at the time and we attended. And I got my Free Academy Veteran School diploma.

 

0:03:30

Translator: Ρωτήσαμε για το Λύκειο.

We asked about the Lyceum.

 

JS: Το 1949.

In 1949.

 

Translator: Μετά από το Λύκειο πήγατε στην Κορέα;

Did you go to Korea after lyceum?

 

0:04:00

JS: Μετά από το Λύκειο υπηρέτησα στον Στρατό, κι όταν επέστρεψα, με έξοδα της Αμερικανικής κυβέρνησης σπούδασα Business Administration and Management και τελικά επειδή στην υπηρεσία χρειαζόταν επίσημο πτυχίο, πήρα το πτυχίο σε Accounting, από το Σικάγο. I can’t recall the title of the school. Πήρα πτυχίο πανεπιστημίου το 1972.

After high school I served in the Army, when I returned, I studied Business Administration and Management at the expense of the US government, and finally because the service required a formal degree, I got a degree in Accounting from Chicago. I can’t recall the title of the school. I got a university degree in 1972.

 

Translator: Τότε ξέρατε την Κορέα; Είχατε ακούσει για την Κορέα;

Did you know Korea then? Had you heard of Korea?

 

0:06:00

JS: Όχι.

No.

 

Translator: Πότε πήγατε στην Κορέα; Ποιο έτος και σε ποιο σημείο κατεβήκατε στην Κορέα;

When did you go to Korea? What year and at what location did you land in Korea?

 

JS: Ναι. Όλη η Μεραρχία μας, απ’ ό,τι πιστεύω, η 40η Μεραρχία Πεζικού, πήγε μέσω Ιντσόν τον Σεπτέμβριο του 1951. Και από εκεί μεταφερθήκαμε μέσω της Σεούλ με φορτηγά στο μέτωπο. Στη Σεούλ δεν υπήρχε κτίριο όρθιο, υπήρχαν 5-10 τοίχοι μόνο. Όλη η Σεούλ ήταν ερείπια.

Yes. Our entire Division, I believe, the 40th Infantry Division, went through Incheon in September 1951. And from there we were transported through Seoul by truck to the front. In Seoul there was no building standing, there were only 5-10 walls. All of Seoul was in ruins.

 

Translator: Πού ανήκατε; Στο Πεζικό;

Where did you belong? In the Infantry?

 

0:07:30

JS: Πεζικό, ναι.

Infantry, yes.

 

JS: Υπηρέτησα στο Τάγμα του Πυροβολικού, τα κανόνια των 155 χιλ. Και ήμουν ο υπ’ αριθμ. Ένα ας πούμε, στη σειρά άνθρωπος που τραβούσα το κορδόνι για να φύγει το βλήμα.

I served in the Artillery Battalion, the 155 mm cannons, and I was the number one, let’s say, man in a row pulling the strings to get the missile out.

 

JS: Στην περιοχή […………] Ήμασταν τοποθετημένοι στην από εδώ όχθη.

In the area [inaudible]. We were located on the bank of the river.

 

0:08:30

Translator: Σε ποιο σημείο;

At what point?

 

JS: Kumsong [………..]

Kumsong [inaudible]

 

0:09:00

Translator: Εκεί στην Kumsong έγινε μεγάλη μάχη, σκληρή μάχη. Είχατε κάποιον τραυματισμό;

There was a big, hard battle in Kumsong. Did you have any injuries?

 

JS: Εμείς χτυπούσαμε συνέχεια, μέρα – νύχτα, αλλά έπρεπε, επειδή ζεσταινόταν η κάννη του κανονιού, να σταματήσουμε και να κάνουμε συντήρηση. Διαφορετικά δεν γινόταν. Αλλά συνέχεια ανταποκρινόμασταν σε ό,τι μας ζητούσαν, ανάλογα με το τι μας έλεγαν οι παρατηρητές.

We kept hitting day and night, but because the cannon barrel was heating up, we had to stop and do some maintenance. Otherwise it could not be done. But we kept responding to what they asked us to do, depending on what the observers were telling us.

 

0:10:00

Translator: Είχατε κάποια δύσκολη περίπτωση;

Did you have a difficult case?

 

JS: Κοιτάξτε, εμάς δεν μας επιτέθηκε ο εχθρός στο σημείο που ήμασταν, γιατί νομίζω μπροστά μας ήταν το ελληνικό Τάγμα. Το Πάσχα του 1952, όταν ο Αμερικανός Στρατηγός Βαν Φλιτ ήρθε να επισκεφθεί το ελληνικό Τάγμα, απέσυραν το ελληνικό Τάγμα στα μετόπισθεν για να γιορτάσει, και αμέσως η διοίκηση του Τάγματος, εμάς που ήμασταν Έλληνες ορθόδοξοι, μας είπε αν θέλαμε να πάμε να συνεορτάσουμε, και πράγματι πήγαμε.

Look, we were not attacked by the enemy where we were, because I think in front of us was the Greek Battalion. At Easter 1952, when American General Van Fleet came to visit the Greek Battalion, they withdrew the Greek Battalion in the rear to celebrate, and immediately the Battalion administration told us, who were Greek Orthodox, if we wanted to go together, and indeed we went.

 

0:11:30

Translator: Είχατε κάποια στιγμή που κινδύνευσε η ζωή σας;

Have you ever had your life in danger?

 

JS: Απ’ ό,τι ξέρω όχι, διότι θα το γνώριζα.

As far as I know, no, because I would know it.

 

0:12:00

Translator: Όταν τελείωσε ο πόλεμος της Κορέας, όταν επιστρέψατε, μετά ξαναπήγατε καθόλου; Πήγατε ξανά;

When the Korean War ended, when you came back, did you go again at all? Did you go again?

JS: Η πρώτη φορά που πήγα ήταν το 2010, που ήταν η 60η επέτειος, μέσω του Συλλόγου μας βεβαίως, και είχαμε για μία εβδομάδα άψογη περιποίηση.

The first time I went was in 2010, which was the 60th anniversary, through our Association of course, and we had perfect care for a week.

 

0:12:30

Translator: Ποιο έτος είναι; Ποιο έτος; Πότε;

What year is it? Which year? When?

 

JS: Το 2010.

In 2010.

 

Translator: Πώς τα είδατε στην πρώτη φορά που είδατε την Κορέα, μετέπειτα που πήγατε πάλι το 2010, ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας; Διαφορά είχε;

How did you see the situation, the first time you saw Korea, then you went back in 2010, what were your impressions? Did it make a difference?

 

0:13:30

JS: Η μέρα με τη νύχτα. Η πρόοδος που έχουμε παρατηρήσει ήταν απίστευτη. Απίστευτη, κυριολεκτικά. Και μπορώ να πω ότι ούτε κατά διάνοια φανταζόμουν ότι όχι μόνο θα ξανακτιστεί η Σεούλ, αλλά αυτό που παρατηρήσαμε ήταν ότι είχατε δύο Σεούλ, πάνω και κάτω.

It was the day opposite the night. The progress we have seen has been unbelievable. Unbelievable, literally. And I can say that I never imagined that not only would Seoul be rebuilt, but also what we noticed was that you had two Seoul, up and down.

 

0:14:30

Translator: Καμαρώνετε που αναπτύχθηκε η Κορέα; Χαρήκατε μετά από τόσα χρόνια που πήγατε;

Are you proud that Korea developed? Were you happy after so many years you went?

 

JS: Βέβαια, όχι μόνο χάρηκα, αλλά άλλοι έξι από εκεί που κατάγομαι, από τη Μακεδονία, από τη Σιάτιστα Μακεδονίας, υπηρέτησαν, ένας μάλιστα τραυματίστηκε, μέλος του Συλλόγου. Άλλοι πέντε που γνώρισα, τους λέω «Στείλτε τα παιδιά σας να δουν την Κορέα» αλλά ήταν απασχολημένοι με τις δουλειές τους.

Of course, not only did I enjoy it, but six others from where I come from, from Macedonia, from Siatista, Macedonia, served, one was even injured, a member of the Association. The other five I met, I told them “Send your kids to see Korea” but they were busy with their work.

 

Translator: Στον πόλεμο που έλαβε μέρος και η Ελλάδα, στα σχολικά βιβλία δεν αναφέρεται τίποτα για τον πόλεμο της Κορέας;

Do the schoolbooks mention anything about the Korean War, in which Greece also took part?

 

0:16:00

JS: Εγώ τουλάχιστον δεν διάβασα σχολικό βιβλίο που να αναφέρει τον πόλεμο της Κορέας. Μπορεί να είναι, εγώ δεν διάβασα.

I have not read a schoolbook mentioning the Korean War. It may be, but I have not read.

 

0:16:30

Translator: Έχετε τίποτε άλλο να πείτε;

Do you have anything else to say?

 

JS: Απλούστατα, ότι ευτυχώς έτυχε και πολέμησα στην Κορέα και αναπτύχθηκα. Δεν νομίζω ότι θα είχα αυτή την πολύπλευρη κατανόηση, την πολύπλευρη ωρίμανση, αν δεν πήγαινα στον πόλεμο της Κορέας, για να είμαι ειλικρινής.

Quite simply, it fortunately happened and I fought in Korea and grew up. I do not think I would have this multifaceted understanding, this multifaceted maturity, if I did not go to the Korean War, to be honest.

 

Translator: Ευχαριστούμε πολύ.

Thank you very much.

 

0:17:30

JS: Ευχαριστώ κι εγώ που με καλέσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Thank you for calling me. Thank you very much.

 

00:17:36

[End of Recorded Material]

[Τέλος Ηχογραφημένου Υλικού]